Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Chuck Bronson Ventures
Levauksentie 60
21330 PAATTINEN

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Erkka Varjo
Levauksentie 60
21330 PAATTINEN

erkka@chuckbronson.fi

Rekisterin nimi:

Chuck Bronson Ventures verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja asiakkaiden sallimassa laajuudessa suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli (vapaaehtoinen), sähköposti, www-osoite (vapaaehtoinen), kieli (vapaaehtoinen), tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriin kerätään vain asiakkaan itse toimittamia tietoja. Tietoja ei lisätä, kerätä eikä täydennetä ulkopuolisista lähteistä muuta kuin tapauksissa, missä asiakas on selvästi erehdyksessä ilmoittanut väärän tiedon, jota kuitenkin tarvitaan tilauksen toimittamiseen (esimerkki: väärin kirjoitetun postinumeron korjaaminen oikeaksi, esim. 000150 ==> 00150).

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, tilaus- / palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen sekä laissa määrättyjen kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoliselle taholle, poislukien viranomaiset sekä mahdollinen myöhempi verkkokaupan omistajanvaihdos. Mahdollinen omistajanvaihdos voidaan tehdä vain kotimaiselle toimijalle. Tietoja ei myydä eikä muutoin luovuteta markkinointitarkoituksessa ulkopuolisille tahoille.

Tietoja voidaan kuitenkin siirtää datamuotoisena verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, ja käyttää siten kun tilausten toimittamiseksi ja laskuttamiseksi sekä maksamattomien laskujen perimiseksi on tarpeellista, sekä luovuttaa viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan lain määrittelemät arkisointiajat. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään tietoturvallisesti ilman tarpeetonta viivettä. Asiakkaalla on halutessaan oikeus pyytää tietojensa poistoa asiakasrekisteristä. Tämä tehdään lähettämällä allekirjoitettu kirje henkilöllisyystodistuksen (henkilökortti, passi, ajokortti) kopion kera yrityksen postiosoitteeseen. Asiakasrekisteristä poisto tehdään ilman tarpeetonta viivettä, mutta se ei kuitenkaan vaikuta kirjanpitoaineistojen lain vaatimaan säilytysaikaan.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle. Evästeiden käytöstä tiedotetaan sivuston ensimmäisellä käyttökerralla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja kaikki kirjanpitoon otetut paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisella tavalla niiden laissa määrätyn vähimmäissäilytysajan jälkeen.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö olennaisesti kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jota ei käytetä minkään muun tieto- tai verkkopalvelun yhteydessä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa postiosoitteeseemme. Mukana tulee olla kopio henkilökortista, passista tai ajokortista sekä postiosoite palauttamista varten. Tieto-otteen pyytäjän ilmoittaman postiosoitteen tulee olla henkilön virallinen osoite ja tarkistettavissa julkisista tietolähteistä ennen tieto-otteen toimittamista tietojenkalastelun estämiseksi. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi itse päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Asiakasrekisterin markkinointikäyttö

Käytämme asiakasrekisteriä vain omiin tiedotteisiimme, emme ulkopuolisten tahojen tai kolmansien osapuolten markkinointiviestintään. Lähetämme sähköpostitse vain ns. oleellisia tiedotteita toiminnastamme ja sen mahdollisista muutoksista. Emme lähetä perinteistä mainospostia emmekä tarjouskirjeitä.